18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601
18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601

$1,700

18 LEXINGTON AVE, Poughkeepsie City, NY, 12601

PRICE CHANGE